Her blir programmet presentert så snart det er klart. 🙂