Bli frivillig!

For å realisera VinnesFestival treng me frivillig innsats.

Oppgåveområda som skal dekkjast er mange og varierte, så me treng eit frivillig mangfald. Både dei som trivst i rampelys, kulissar, under hektiske timar på torgdagen eller rolige stunder før og i etterkant.

Som frivillig tilfører du eit svært viktig bidrag til festivalen!

Eg vil bli frivillig!

14 + 1 =