Sankthans og Vinnesfestivalen fell på dag tid, og difor lagar me bål på Vinnesholmen og ber alle ta med seg grillmat.

Me sørger for grillar, bålpanner, aktivitetar og underhaldning med gammaldansorkesteret 3-B. Vel møtt til sankthansfeiring på holmen.

Gratis inngang